Sverige behöver ett fungerande lärlingssystemFörsta jobbet, karriärbyte och steget in på svenska arbetsmarknaden för nyanlända och unga kan lösas med ett enkelt lärlingssystem. Förslaget som Småföretagarna tagit fram täcker alla branscher.

– Att få en lärling innebär att kunna dela vidare specialistkunskaper som inte förmedlas på vanliga utbildningar. Det ska inte vara så att företagen måste gå över sundet till Danmark för att få rätt arbetskraft, säger Maria Boborg-Trané, förbundssekreterare för Småföretagarnas Riksförbund.

Den svenska arbetsmarknaden står inför en rad utmaningar. Arbetslösheten för unga vuxna är hög. Allt fler väljer att sadla om till ett annat yrke senare i livet för att förverkliga sin dröm eller få mindre stress. De senare åren kommer allt fler nyanlända till Sverige som ska komma i sysselsättning.
– Våra medlemmar har länge efterlyst ett lärlingssystem som täcker just deras bransch, säger Maria Boborg-Trané, förbundssekreterare för Småföretagarnas Riksförbund.

Småföretagarnas Riksförbund har länge drivit lärlingsfrågan och har nyligen presenterat två rapporter. Den ena är en sammanställning av lärlingsutbildningar i andra europeiska länder och den andra är ett konkret och hållbart arbetsplatsförlagt lärlingssystem anpassat för svenska förhållanden och villkor.

Småföretagen vill anställa lärlingar

Småföretagen skapar fyra av fem jobb i Sverige och Maria berättar att det är i småföretagen som potentialen för ny tillväxt finns. Småföretagarna gjorde en undersökning 2013 och en nu i våras som visar att 76 procent av deras medlemmar gärna skulle ta emot en lärling eller flera lärlingar.

De stora företagen har ofta sin egen lärlingsutbildning. Men många av småföretagen är ensamföretag med begränsad ekonomi och möjlighet att ta emot lärlingar på egen bekostnad. Lärlingssystemet behöver alltså ha ett inbyggt ersättningssystem. Lärlingen skulle få en lärlingslön som går att leva på och lärlingsföretaget skulle få en skälig ersättning för handledning.

Specialistyrken kräver lärlingssystem

– Småföretagarna har tagit fram ett lärlingssystem som skulle ge 36 000 nya arbeten varje år. På sikt är det här en plusaffär för staten, eftersom man inte behöver betala ut a-kassa eller andra bidrag för lärlingarna. Dessutom kommer lärlingarna direkt in i arbetet och får tillgång till nödvändiga nätverk för en fortsatt karriär, säger Maria Boborg-Trané.

Det finns en del småföretagare som har efterlyst ett lärlingssystem eftersom det inte finns utbildningar som täcker alla branscher. Att få en lärling innebär att få möjlighet att ge specialkunskaper som annars inte förmedlas på vanliga utbildningar.
– Det lärlingssystem som finns idag omfattar inte tillräckligt många branscher. Dessutom är ersättningen alldeles för dålig. Vi behöver se en ändring så att lärlingen får en lön som de kan leva på och att det handledande företaget också får en ersättning som gör det möjligt att ta emot en lärling.

Småföretagarnas riksförbundets lärlingssystem omfattar alla branscher.

Småföretagarnas riksförbundets lärlingssystem omfattar alla branscher.

 

I arbetet med att ta fram förslaget har Småföretagarna intervjuat sina medlemmar. Bland annat intervjuades en frisör som ofta anställer nyutexaminerade frisörer. Även i detta praktiska yrke har lärlingssystemet till stor del gått förlorat, framkom under intervjun.
– Hon berättade att hon inte fått någon nyutexaminerad som hade tillräcklig erfarenhet av yrket, utan behövde handledning under längre tid. Det gjorde det svårare för henne att nyanställa, säger Maria Boborg-Trané.

Elektriker, murare och snickare har ett lärlingssystem i sin yrkesutbildning. Men specialistyrken som ställningsmontörer har det inte.
– Ett exempel i södra Sverige var ett speditionsföretag som fick gå över sundet till Danmark för att få tag i specialistkunskapen de sökte. Så ska det inte behöva vara när vi har arbetslöshet här.

Lägre tröskel till jobb för nyanlända 

I lärlingsutbildningen ska det enligt förslaget finnas utrymme att samtidigt med praktiken också läsa teori. Därför skulle det vara ett utmärkt sätt för nyanlända att kombinera arbete med att studera svenska för invandrare (SFI).

Andra europeiska länder som Danmark, Tyskland, Frankrike och Schweiz har redan fungerande lärlingssystem.
– Vi är inte ensamma om att komma med en heltäckande lärlingslösning. OECD har sagt att Sverige måste satsa på det och de olika partierna har sina egna lösningar. Men vi har direktkontakten med våra medlemmar och vårt lärlingssystem skulle fungera i praktiken. Här gäller det att alla jobbar tillsammans för att lösa problemet.

Presenteras av
xlogo.png.pagespeed.ic.Eq2APHup3_
 

Småföretagarnas Riksförbund är en intresseorganisation skapad och driven av småföretagare.

Vi vill synliggöra företagarens vardag och verklighet. Att vara företagare är för många ett kall och ett sätt att leva.
Vi arbetar för att skapa de förutsättningar som är nödvändiga för ett blomstrande småföretagande. Det ska vara enkelt, tryggt och lönsamt att driva företag i Sverige.

─ Vi är glada att kunna presentera ett svenskt lärlingssystem, säger Maria Boborg-Trané. Foto Eva Kihlström.

─ Vi är glada att kunna presentera ett svenskt lärlingssystem, säger Maria Boborg-Trané. Foto Eva Kihlström.