Proffsfiskaren: ”Jag vill att mina barnbarn också ska få uppleva det här”Han föddes med metspö i handen och tillbringar sina dagar på sjön. Sportfiskaren och tv-profilen Johan Broman lever på och för sportfisket – och värnar om fiskarnas framtid.
– Tranås Energi är det enda kraftbolaget i Sverige som aktivt ser till att ekosystemet får leva vidare, säger han.

Johan Broman arbetar halvtid som sportfiskeguide och tillbringar den andra halvan med inspelningen av en tv-serie om sportfiske. Han kommer från en familj full av storfiskare och har ägnat sig åt sporten så länge han kan minnas.
– Eftersom att fisket är en så stor del av mitt liv är jag förstås mån om att vi tar hand om både djur och natur. Vattendrag är viktiga för fisket och en av bovarna som hotar vattendragen i Sverige är vattenkraften, om den inte sköts på rätt sätt.

En stor del av Sveriges el kommer från just vattenkraft. När majoriteten av kraftbolagen bygger sina kraftverk väljer de ofta att stoppa upp det strömmande vattnet för att utvinna så mycket energi som möjligt. Detta görs till stor del genom att täppa till det naturliga flödet i åar och älvar – något som, om det inte görs på rätt sätt, stoppar faunan och dödar ekosystemet – och i längden kan leda till att många fiskarter försvinner.

Arbetar mot kraftverkens påverkan
För ett par år sedan hörde Johan Broman talas om ett energibolag som sätter miljö och natur i fokus.
– När Tranås Energi miljöanpassar sina vattenkraftverk väljer de bland annat att låta en bäck rinna bredvid. Det gör att de för en mindre mängd förlorad energi samtidigt öppnar upp en väg för fiskarna att vandra upp och ned längs strömmen utan att störas.

Han tycker att det bästa med sättet de arbetar på är att ingen tvingar dem till det – de är medvetna om kraftverkens inverkan på naturen och arbetar aktivt mot det, helt på eget initiativ.
– Jag trodde att det skulle kosta mer än vad det gör att ha miljövänlig el men det är tvärtom. Jag hade personligen kunnat betala mer eftersom att framställningen verkar för naturen och gör att fiskarna kan överleva. Jag vill att mina barnbarn också ska få uppleva sportfisket.
Vill du veta hur mycket din el skulle kosta? Klicka här och få ett prisförslag

Tranås Energi är ett litet energibolag i småländska Tranås. För drygt 100 år sedan började de producera el med hjälp av vattenkraft och i dag är all el som kommer från bolaget förnybar – något som hyllas och har uppmärksammats med en rad utmärkelser.
Här kan du läsa mer om utmärkelserna 

”Miljösatsningarna gör oss unika”
Magnus Lundberg är ansvarig för vattenkraftproduktionen hos Tranås Energi. Enligt honom är det bland annat miljösatsningarna som görs i samband med el- och vattenkraftproduktionen som gör kraftbolaget unikt.
– Vattenkraft är en förnybar energikälla, men beroende på hur man bedriver dess produktion kan den ändå ha en negativ inverkan på miljön. 

För att undvika att vattendragen däms upp och att naturliga vattendrag torkar ut när man leder om vatten till kraftverken för att maximera energin har Tranås Energi byggt flera faunapassager, alltså vägar som fisken kan ta för att obehindrat komma förbi anläggningarna och undvika att fastna i vattenkraftverkets turbiner.

Målsättningen som Tranås Energi har satt upp är att samtliga sex anläggningar ska ha faunapassager år 2019, en miljövänlig lösning som bara två procent av Sveriges drygt 2 100 vattenkraftverk har i dag.
– Vår filosofi är att det går alldeles utmärkt att bedriva vattenkraftproduktion affärsmässigt och samtidigt ta hänsyn till miljö och biologisk mångfald, säger Magnus Lundberg.
Vill du veta mer om Tranås Energi och få ett prisförslag, klicka här

 

Presenteras av Tranås Energi

På Tranås Energi är visionen att med lokal förnybar energi vara en ledande aktör i övergången till det hållbara samhället. Miljötänket ska vara en röd tråd i allt som görs, från den helt förnybara elproduktionen av vattenkraft och biobränsle till inköp och transporter. Detta tillsammans med en bra service gör dem till det självklara valet för dig som bryr dig om hur din el produceras, var du än bor i Sverige.

Faunapassager, miljöanpassade vattensläpp förbi verken, utläggning av lekgrus och vassklippning är några av de åtgärder Tranås Energi själva genomför eller bidrar till för att gynna den biologiska mångfalden runt anläggningarna. Ditt val av elbolag spelar roll, välj ett som bryr sig om både miljön och sina kunder.