Nu kan alla bli fastighetsägareCrowdfunding-sajten Tessin vänder upp och ner på fastighetsbranschen med ett helt nytt sätt att investera i fastigheter. 

För lite drygt ett år sedan startades Tessin, en crowdfunding-tjänst som ska göra fastighetsinvesteringar tillgängliga för fler.

– Som investeringsform är fastigheter väldigt vanlig och populär men problemet är att den är väldigt kapitalintensiv och du har behövt ganska mycket kapital, berättar Tessins vd Jonas Björkman.

Enligt Jonas Björkman har därför många varit begränsade till investeringar i exempelvis fastighetsbolag och fastighetsfonder. Problemet med de alternativen är dock att man som investerare inte själv har någon kontroll över vilken typ av fastigheter man investerar i och vid investeringar i en fastighetsfond försvinner dessutom en stor del av kapitalet till mellanhänder innan det faktiskt når själva fastigheten.

Det rinner av ganska mycket pengar längst med vägen. Det vi vill göra är att minska antalet mellanhänder och öppna upp och förenkla för människor att direktinvestera i fastigheter, säger Jonas Björkman.

Fastighetsinvesteringar har aldrig varit enklare! Börja investera redan idag.

För att lösa de här problemen skapade man Tessin, en tjänst som länkar ihop allmänheten med fastighetsägare och fastighetsutvecklare som behöver kapital. Genom Tessin kan investerare med mindre kapital därför gå ihop och bli delägare i specifika fastigheter och utvecklingsprojekt över hela landet. Upplägget innebär enligt Jonas Björkman inte bara att investeringarna blir mer tillgängliga utan också att man som investerare får en större delaktighet och insyn.

 

»Det vi vill göra är att minska antalet mellanhänder och öppna upp och förenkla för människor att direktinvestera i fastigheter«

 

Läs mer: 9 tips för lyckade fastighetsinvesteringar. 

Crowdfunding för fastigheter finns sedan tidigare i USA och marknaden har exploderat senaste året. 2012 var den globala marknaden för crowdfunding av fastigheter 20 miljoner dollar och i år beräknas den uppgå till 2,5 miljarder dollar. På Tessin hoppas man nu kunna leda en liknande utveckling i Sverige och för 2016 är målet att ha samlat in mellan 250 till 300 miljoner kronor. 

För att lyckas med detta arbetar man nu för att skapa en så bred digital plattform som möjligt för att göra det enkelt för användarna att diversifiera sina investeringar och kunna placera mindre summor i olika typer av projekt. Redan idag finns det möjlighet att genom Tessin investera i hyresfastigheter som betalar ut avkastning under längre tid från hyresintäkter eller i exempelvis villautveckling projekt där riskerna är större men avkastningen både snabbare och högre.

– Vårt första villautvecklingsprojekt som nu är avslutat  kunde leverera 18 procents avkastning på bara 8 månader, berättar Jonas Björkman.

En annan faktor som enligt Jonas Björkman gynnar Tessin är att fastighetsägarnas och fastighetsutvecklarnas behov av nytt kapital har ökat pågrund av bankerna tvingats bli mer restriktiva i sin utlåning till fastighetsprojekt i samband med införandet av Basel III-direktivet. Där ser Jonas Björkman en viktig roll för Tessin som en förmedlare av det kapitalet.

Det finns ju ett traditionellt sätt att göra det här på men det är inte lika effektivt, säger han.

 

Presenteras av

nyhetsbrev

Anmäl dig till Tessins nyhetsbrev!

[contact-form-7 404 "Not Found"]

logo
Tessin är en tjänst för dig som vill placera ditt kapital direkt i fastigheter, utan krångliga avgiftsstrukturer och mellanhänder. På Tessin kan du som investerare, genom att gå ihop med andra, investera i projekt du vill se förverkligade och samtidigt få en bra avkastning på ditt kapital.

Tessin ger dig möjligheten att bygga det samhälle du vill leva i.

Läs mer om oss här:

www.tessin.se

nyhetsbrev

Anmäl dig till Tessins nyhetsbrev!

[contact-form-7 404 "Not Found"]