Hon ska lära oss kommunicera ”på hjärnans villkor”

Jana Söderberg är en uppskattad föreläsare, kursledare och inspiratör.

Varför är det lättare att lösa konflikter i bilen, hur inleder man en affärsförhandling eller presentation och varför förstår mina kollegor inte vad jag menar? I maj anordnar kommunikationstränaren och föreläsaren Jana Söderberg kursen ”Kommunikation på hjärnans villkor” som ska göra oss bättre på att nå fram till andra genom att först förstå vår egen hjärna.

För Jana Söderberg är nyckeln till att förstå andra att först förstå vår egen hjärnas mekanismer. Hon illustrerar detta genom att prata om vikten av hur man sitter i en förhandling. Forskning har nämligen visat att vår hjärna har lättare att komma överens med någon som sitter bredvid oss, snarare än mitt emot. Dessutom känner vi undermedvetet mer förtroende för motparten om den härmar vårt kroppsspråk på ett naturligt sätt.

– Framifrån och bakifrån är våra fysiskt mest sårbara sidor, därför skyddar vi de sidorna mest och skapar integritet genom avstånd. Därför sitter man i politiska förhandlingar oftast inte ”frontalt” mot varandra utan snett bredvid varandra. Då blir det underförstått för hjärnan att vi ska lösa problemet tillsammans. Även konfliktsamtal kan vara mer konstruktiva i bilen än vid exempelvis köksbordet hemma, berättar Jana Söderberg.

Just hur vi kan manipulera hjärnans mekanismer, för att bli bättre på kommunikation, är också kärnan i Jana Söderbergs kurs: ”Kommunikation på hjärnans villkor” som hon anordnar i Stockholm i maj. Kursen bygger både på Janas egen erfarenhet som mental tränare, coach och föreläsare och på de stora framsteg som gjorts inom hjärnforskningen på senare år.

Deltagarna får under två heldagar, både genom teori och praktiska övningar, träna sig på att förstå hur deras egen hjärna tolkar omvärlden och hur vi genom små förändringar kan göra stora skillnader, vilket i förläggningen gör det lättare att förstå andra. Jana Söderberg beskriver själv kommunikation som att bygga en bro mellan individer, där ett viktigt steg blir att gå över bron och se hur världen ser ut från den sidan.

– Det är därför många affärsmöten i Södra Europa börjar med en middag kvällen innan. Man kollar av hur det ”ser ut” på den andra sidan sedan pratar man affärer dagen efter, säger Jana Söderberg och fortsätter:

– En stor inspiration för mig är Sören Kirkegaard som en gång sa:  "Om du vill leda en människa till ett mål så måste du alltid hämta henne där hon är och inte där du är"

En stor del av kursen handlar därför om att förstå hur vår hjärna värderar och kategoriserar det som andra säger. Ett exempel på detta är våra spegelneuroner, alltså den del av hjärnan som gör att vi ofta efterliknar beteendet hos den vi pratar med. Spegelneuronerna aktiveras för att hjärnan snabbare ska kunna kategorisera det någon annan säger eller gör. Problemet är dock att detta lätt kan leda till felaktiga slutsatser eftersom vi försöker passa in det någon säger i en existerande kategori – och när hjärnan väl har hittat en kategori så slutar vi också att lyssna.

För att undvika dessa missförstånd lär Jana Söderberg deltagarna att förstå hur sådana spegelmekanismer fungerar och hur vi kan påverka dem. Genom praktiska övningar tränas det hur man istället kan sätta sig in i hur den andra personen tänker och börja argumentationen där. Att lära sig kommunicera i mottagarspråk istället för sändarspråk är ett konkret verktyg för att nå fram. ”Helikopterperspektiv”, förmågan att se en situation utifrån, är ett annat konkret träningsmoment för att behålla emotionell distans även i tuffa mötessituationer.

Läs mer om kursen och anmäl dig här.

Kursen, som anordnas under två dagar i maj, riktar sig till alla; från chefer och ledningsgrupper till hela företag eller arbetslag som vill bli bättre på att kommunicera internt och externt. Ett av momenten handlar exempelvis om hur du bättre kan coacha en medarbetare genom att tillgodose deras psykologiska basbehov: bekräftelse och att få en möjlighet att påverka.

– Ett exempel är det som Sokrates kallade ”valmöjlighet med implikation”. När du har en situation där den inblandade inte kan påverka det tagna beslutet men du ändå vill skapa motivation, kan du distrahera hjärnan med små ”undervalmöjligheter”. Så om du vill ha ett allvarligt samtal med en kollega så kan du säga: ”Jag vill gärna prata med dig, passar det bäst nu eller på eftermiddagen?” Ju mer du lyckas att skapa för motparten en möjlighet att påverka situationen och tillgodose det basbehovet, desto mer ökar motivationen.

Här tycker också Jana Söderberg att kursen skiljer sig från många andra utbildningar i att det inte bara handlar om att lära ut verktyg. För att bygga en långvarig förändring och en lust att använda verktygen tror hon nämligen att deltagarna verkligen behöver förstå arbetsmekanismer i hjärnan på ett djupare plan.

– Jag tycker hjärnan är otroligt spännande och att se vilken potential vi har där uppe. Därför vill jag gå ”under ytan”, jag vill väcka lusten att kommunicera och jag vill att folk ska tycka att det är roligt att stå på scen eller att lösa en konflikt genom att mötas.

Presenteras av

Vill du bli en vassare kommunikatör? Ta kontroll över dina känslor i tuffa möten och under presentationer? Välkommen till en tvådagarskurs där du får verktygen för att lyckas ännu bättre i dina samtal. Klicka på bilden och läs mer.

Anmäl dig senast den 3 april!


Om Jana Söderberg

Jana Söderberg är en uppskattad föreläsare, kursledare och inspiratör. Med sin humor och unika förmåga att sätta fingret på den ömma punkten hjälper och uppmuntrar hon medarbetare, chefer, företagsledare, egna företagare och elitidrottare.

Du kan läsa mer om Jana på www.janasoderberg.se.

»Om du vill leda en människa till ett mål så måste du alltid hämta henne där hon är och inte där du är«