Gör som miljonärerna – investera i fastigheterLångsiktig värdeökning, stabil avkastning och en förhållandevis låg risk. Det är inte konstigt att många av världens rikaste väljer att investera en stor del av sina förmögenheter i just fastigheter.

Som alla investeringar finns det risker med att investera i fastigheter men fastighetsinvesteringar har också en mängd fördelar som gör att många, och inte minst de förmögna, dras till dem. Med grundlig research och en långsiktig horisont är fastigheter därför ofta en bra investering.

Anmäl dig till Tessins nyhetsbrev!

Tessin är experter på fastigheter och hjälper dig till en lyckad investering. Nu får du e-boken utan kostnad om du anmäler dig till Tessins nyhetsbrev, anmäl dig direkt!

[contact-form-7 404 "Not Found"]

• Stabil avkastning: En av de stora fördelarna är att fastigheter kan ge en stabil och förutsägbar avkastning i form av hyror, vilket innebär ett tryggt och passivt kassaflöde. Som investeringsform är fastigheter även relativt lätta att sätta sig in i, räkna på och förstå.

• Riskjusterad avkastning: Ännu en fördel med fastighetsinvesteringar har att göra med den riskjusterade avkastningen. Fastigheter innebär, generellt sett, inte samma typ av risk som aktier samtidigt som de genererar en högre avkastning än ”tryggare” investeringsformer som obligationer och statsskuldväxlar. En tydlig illustration av detta är statstik som IPD Svenskt Fastighetsindex tagit fram och som visar risk i förhållande till avkastning för olika typer av tillgångar.  

• Inflationsskydd: Ytterligare en anledning att titta närmare på fastighetsinvesteringar har att göra med inflationen. Idag har vi en väldigt låg inflation i Sverige men om inflationen skulle gå upp så utgör realtillgångar som fastigheter ett bra skydd eftersom hyrorna och därmed fastighetsvärdena höjs när priserna ökar.

• Bostadsbristen: Den svenska bostadsbristen utgör ett annat skäl för att se positivt på fastighetsinvesteringar i framförallt bostadsfastigheter. Så sent som i somras gick Boverket ut med en ny prognos som visade att Sverige till 2025 kommer behöva 700.000 nya bostäder. 2014 slog också en rapport från Boverket fast att hälften av Sveriges kommuner led av bostadsbrist. Bristen på bostäder, i framförallt storstadsregionerna, har varit ett problem länge men trots det har inte byggandet av nya bostäder ökat i den takt som behövs. Enligt principen om tillgång och efterfrågan har därför priserna på bostadsfastigheter ökat kraftigt.

• Framtidstro: De goda tiderna för fastighetsbranschen förväntas också fortsätta. I en rapport som PwC tog fram i mars i år frågade man företrädare för den svenska fastighetsmarknaden om deras tro på framtiden. 70 procent av de som svarade trodde då på ökande hyror under det kommande året och över 80 procent uppgav att de trodde på stigande fastighetspriser. Mest attraktiva uppgav de att bostäder och kontorslokaler var.

Varför investerar då inte alla i fastigheter? 

En stor anledning till att fastighetsinvesteringar, traditionellt sett, varit något som de förmögna ägnat sig åt är de höga trösklarna. Det krävs nämligen en ganska stor kontantinsats för att köpa fastigheter och vid investeringar i fastighetsfonder försvinner en stor del av din investering i avgifter samtidigt som du tappar kontrollen över vilka fastigheter som du investerar i. 

En lösning på detta dilemma är den nya tjänsten tessin.se som Investeringstipset skrivit om. Genom crowdfunding låter Tessin dig köpa en andel i ett fastighetsprojekt. Med en minsta insats på 50 000 kronor blir därför tröskeln för att investera i fastigheter lägre, samtidigt som det blir lättare att diversifiera sina investeringar.

Anmäl dig till Tessins nyhetsbrev!

Tessin är experter på fastigheter och hjälper dig till en lyckad investering. Nu får du e-boken utan kostnad om du anmäler dig till Tessins nyhetsbrev, anmäl dig direkt!

[contact-form-7 404 "Not Found"]